Starbucks partnerem kampanii edukacyjnej przeciwdziałającej marnowaniu jedzenia: 1/3 jedzenia się marnuje. Uratuj ją!