Maciej Mausch: potencjał polskiego rynku szacuję na ponad 300 restauracji